Agnieszka Andrzejewska

Cześć!

⏐ media społecznościowe


Media społecznościowe (ang. social media [ˌsəʊʃəl ˈmiːdiə][1]) – rozwiązania wykorzystujące technologie internetowe i mobilne, umożliwiające komunikowanie się poprzez interaktywny dialog.

Andreas Kaplan i Michael Haenlein definiują media społecznościowe jako „grupę bazujących na internetowych rozwiązaniach aplikacji, które opierają się na ideologicznych i technologicznych podstawach Web 2.0 i które umożliwiają tworzenie i wymianę wygenerowanych przez użytkowników treści”

Źródło cytatu: wikipedia.


Prowadzenie profili firmowych w mediach społecznościowych nie jest łatwe. To czasochłonne i angażujące zajęcie.

Oszczędzaj zasoby i czas na zajmowanie się biznesem. Prowadzenie swoich profili zostaw mnie. Współpracuję z dużymi i małymi firmami i markami.

Mam poczucie estetyki, pracuję od lat jako fotograf i „umiem w obrazki”. Studiowałam filologię polską, wiem więc, jak pisać.

Łączę umiejętności miękkie i analitykę. Pracuję na danych.

⏐ fotografia e-commerce


Handel elektroniczny, e-handel (ang. e-commerce) – rodzaj handlu, prowadzony w internecie. To proces zawierania transakcji handlowych za pomocą internetu (lub innych sieci komputerowych) niezależnie od wykorzystywanych narzędzi czy środków.

Źródło cytatu: wikipedia.

Fotografia (ang. photography) – zbiór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą światła.

Źródło cytatu: wikipedia.


Produkty fizyczne w świecie e-commerce nie istnieją bez fotografii. Sama fotografia to jednak dopiero początek procesu. Spójność wizerunkowa, nazewnictwo plików, integracja z narzędziami obiegu informacji wewnątrz organizacji, zarządzanie zasobem dziesiątek, a nawet i setek tysięcy gotowych materiałów. Brak procedur to przepis na katastrofę.

Pomogę Twojemu biznesowi w opanowaniu zagrożeń i zrobię Ci piękne fotografię!

Doświadczenie zdobywałam przy sesjach e-commerce dla jednej z największych marek odzieżowych w Polsce.


od 2014 roku

fotograf e-commerce w BIGSTAR

W firmie BIGSTAR pracuję jako fotograf e-commerce. Do moich zadań należy: pełna odpowiedzialność za fotografie w jednym z największych platform odzieżowego ecommerce w Polsce oraz organizacja samodzielnego studia fotograficznego wewnątrz struktur firmy.

Zajmuję się tam fotografią produktową, fotografią beauty, fotografią reklamową na potrzeby materiałów promocyjnych oraz retuszem beauty, advertising czy packshot.

photo ambassador w parkrun Polska


od 2019 roku

Logo parkrun
logo parkrun

Parkrun to największa, włączającej organizacji, mającej wpływ na zdrowie i aktywność fizyczną na świecie (21 państw, ponad 1900 lokalizacji).

Mam zaszczyt być jej ambasadorem na Polskę, dzięki czasu biorę udział w przygotowywaniu i realizacji kampanii społecznych i wizerunkowych.

Co tydzień, w ramach polskich struktur, wytwarzanych jest kilka tysięcy fotografii, którymi zarządzam.

Tworzę treści oraz materiały informacyjne, promocyjne i sprawozdawcze.

Pracuję w wąskim gronie osób odpowiedzialnych za wizerunek parkrun Polska.

Nawiążmy współpracę!

Mam wieloletnie doświadczenie we współpracy z globalnymi markami i dużymi organizacjami.

Lubię też działać z małymi, ciekawymi biznesami. Takimi jak Twój.